Photo of Christian Awuku-Budu.

Economist

Christian Awuku-Budu

Education

Ph.D.
Yale University
Economics
2008